Tuesday, November 3, 2015

SketchUp Academy nay đã miễn phí


Chào tất cả mọi người,sau hai năm phát hành dưới phiên bản thương mại, SketchUp Academy nay đã miễn phí hoàn toàn để các bạn có thể tiếp cận gần nhất với diễn họa kiến trúc. Hi vọng bộ hướng dẫn này sẽ phục vụ tốt cho mọi người.
Mọi người vào Đây để xem hướng dẫn miễn phí.

Facebook