Thursday, December 26, 2013

How to Model simple bed in SketchUp?

   Hôm nay tôi sẽ mang đến các bạn một hướng dẫn rất nhỏ,dựng một mẫu giường với một số lệnh cơ bản,mẫu giường này phù hợp cho các trường hợp không đòi hỏi độ chính xác cao mà chỉ cần hình dung về không gian.Sunday, December 15, 2013

VUE PLE 2014 first test.

Tôi đã có một thử nghiệm với VUE PLE 2014,một sản phẩm tuyệt vời đến từ e-onsoftware.
Facebook