Sunday, September 20, 2015

30 ngày với Corona render : ngày 10

Vì một số lí do khách quan mà seri Corona bị chậm trễ một thời gian, hôm nay tôi quay trở lại và mang đến cho bạn phần tiếp theo của Corona render đó là phần về thiết lập ánh sáng IES.


Facebook