Sunday, July 27, 2014

Chuyển vật liệu vray 3D max sang vray SketchUp

 

Từ phiên bản vray 3.0 dành cho 3D max người dùng phần mềm này đã có thể chia sẻ thư viện vật liệu của mình cho các ứng dụng 3D khác dùng vray như SketchUp hay Rhino. Trong bài hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các để chuyển toàn bộ vật liệu của một file max sang đuôi vật liệu vrmat dành cho SketchUp.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.


Vray SketchUp material free pack

Tặng các bạn một gói vật liệu dành cho SketchUp với tất cả các vật liệu sử dụng trong cảnh bên dưới .

Monday, July 21, 2014

(Quảng Cáo) Khóa học SketchUp của trung tâm PhucTraining

    

Khoa Học time of this is Nghiên look up equally well kĩ Lương, Rút kinh experimental from năm Kho hàng Còn follow teaching as well as follow as a. Khoa Học of this make sure hoc vien would thu nhận Kiên Lương expressions best first, you are you want to begin tim hieu graphical architecture hay would like to improve Tây Nghệ can choose Grade registering kí according to nhu request.

Liên kết full at:  PhucTraining
All lien he and Thác Mac please call to power or sending email according to the information in posts

Facebook