Sunday, July 27, 2014

Chuyển vật liệu vray 3D max sang vray SketchUp

 

Từ phiên bản vray 3.0 dành cho 3D max người dùng phần mềm này đã có thể chia sẻ thư viện vật liệu của mình cho các ứng dụng 3D khác dùng vray như SketchUp hay Rhino. Trong bài hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các để chuyển toàn bộ vật liệu của một file max sang đuôi vật liệu vrmat dành cho SketchUp.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Facebook