Tuesday, April 23, 2013

The villa

The villa model sketchup by Tran Phi Thanh
SketchUp + Photoshop
Tuesday, April 9, 2013

CryENGINE giải pháp nhanh chóng cho kiến trúc trực quan

Tôi đã bắt đầu với CryENGINE được một thời gian. Trước đây gặp nhiều khó khăn cho tiếp cận nhưng nay đã có một số thành quả. Đây là giải pháp hiệu quả cho kiến trúc. Nhanh chóng và hiệu quả.
Facebook