Saturday, April 28, 2018

Tạo một map gạch liền mạch trong Photoshop và 3dsmax.

Trong hướng dẫn này tôi sẽ tạo một map gạch mới trong photoshop bằng cách dùng một mẫu gạch sưu tầm trên internet. Việc tạo ra các map gạch liền mạch với chất lượng cao sẽ làm cho sản phẩm diễn họa của bạn đẹp hơn và thực tế hơn.
Facebook