Friday, November 3, 2017

Tài nguyên : 6 textures dành cho khung cảnh lớn

   
Hôm nay tôi muốn chia sẻ đến mọi người một gói textures nhỏ tự làm đang sử dụng trong project gần đây. Gói này phù hợp cho phối cảnh chim bay,quy hoạch tổng thể v.v..
   Các map này là miễn phí các bạn có thể dùng nó cho các dự án thương mại.
Link : HERE

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Facebook